Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập

· Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website https://hoc365.vn bao gồm: Thông tin cá nhân (họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập), thông tin liên lạc (email, số điện thoại), thông tin thanh toán (thông tin chuyển khoản) và các thông tin cá nhân tự động được tạo ra khi bạn sử dụng website như thông tin IP, cookies... Đây là các thông tin Hoc365.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản để Hoc365.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hỗ trợ tốt hơn và đảm bảo quyền lợi cho các thành viên.
· Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng nhập, mật khẩu và email của mình. Ngoài ra thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Hoc365.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp
.

Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:
· Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên.
· Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Công ty cổ phần Giáo dục & Đào tạo Nhân Trí Dũng.
· Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên
· Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt. Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Hoc365.vn.
· Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty cổ phần Giáo dục & Đào tạo Nhân Trí Dũng có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu giữ thông tin

· Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực thiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật và lưu trữ trong thời gian Hoc365.vn còn hoạt động.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin 

Thành viên đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm:
· Ban Quản Trị hệ thống website Hoc365.vn.
· Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật).
· Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Thành viên (nếu có).

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

· Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NHÂN TRÍ DŨNG.
· Địa chỉ: Số 79, Lô N9A, Khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
· Email: nhantridung.com@gmail.com
· Điện Thoại: 0243 999 6565

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

· Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Hoc365.vn thực hiện việc này.

Chú ý: Khi cập nhật thông tin cá nhân, Hoc365.vn có thể yêu cầu học sinh/khách hàng xác minh danh tính của mình trước khi Hoc365.vn xử lý yêu cầu của Bạn. Hoc365.vn có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật, gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: thay đổi thông tin Số điện thoại quá 3 lần/ ngày).
· Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website Hoc365.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Hoc365.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
· Email: hotro@hoc365.vn

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

· Cam kết sử dụng thông tin đúng mục đích đã thông báo và cơ chế tiếp nhận giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông .

· Thông tin cá nhân của thành viên trên Hoc365.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Hoc365.vn. Việc thu nhập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật quy định khác.
· Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
· Trong trường hợp máy chủ lưu lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Hoc365.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
· Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Hoc365.vn.
· Ban quản lý Hoc365.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/ mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số căn cước công dân, điện thoại, số tài khoản, ..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Hoc365.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

An ninh thông tin

· Hoc365.vn nỗ lực bảo vệ Hoc365.vn và khách hàng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin Hoc365.vn nắm giữ, cụ thể:

o Hoc365.vn thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.

Hoc365.vn chỉ cho phép nhân viên và người đại diện của Hoc365.vn truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho Hoc365.vn và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

· Mọi khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo liên hệ đến ban quản trị của website Hoc365.vn bằng cách đến địa chỉ công ty hoặc qua email: hotro@hoc365.vn hoặc số điện thoại: 0243 999 6565
· Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.