Chính sách tư vấn

Căn cứ theo nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác. Đồng thời, nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh, phụ huynh về việc tiếp nhận, tìm hiểu thông tin; được tư vấn đầy đủ về chương trình, dịch vụ tại Hoc365.vn. Khi khách hàng đăng ký/điền thông tin (họ tên/ số điện thoại/ email... và các thông tin liên hệ khác theo Điều khoản dịch vụ của Hoc365.vn) trên các kênh/website của Hoc365.vn, Hoc365.vn và phụ huynh, học sinh (sau đây gọi là khách hàng) đồng thỏa thuận các điều khoản dưới đây:

1. Gửi email, tin nhắn sms.

1.1 Hoc365.vn tiến hành gửi email/ tin nhắn dựa trên thông tin mà khách hàng đã cung cấp, phục vụ mục đích giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi do Hoc365.vn cung cấp dành cho khách hàng đó.

1.2 Hoc365.vn cam kết không gửi quá 3 tin nhắn quảng cáo tới 01 số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới 01 địa chỉ thư điện tử trong vòng 24h (Ngoại trừ các trường hợp đã có thỏa thuận từ trước với khách hàng).

1.3 Hoc365.vn chỉ gửi tin nhắn quảng cáo trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo.

2. Gọi điện tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu chương trình, dịch vụ.

2.1 Tư vấn viên Hoc365.vn tiến hành gọi điện tư vấn tới khách hàng trong khoảng thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày (Ngoại trừ các trường hợp đã có thỏa thuận từ trước với khách hàng).

2.2 "Thỏa thuận từ trước với khách hàng" được hiểu là việc khách hàng để lại thông tin cần tư vấn/ yêu cầu tư vấn trên các kênh của Hoc365.vn (Website, Fanpage, Hotline,...) hoặc tư vấn viên và khách hàng có thỏa thuận lịch gọi/ liên hệ ngoài khung giờ trên (đã được ghi âm hoặc lưu thông tin công khai từ trước).

2.3 Hoc365.vn tiến hành ghi âm lại cuộc gọi giữa tư vấn viên và khách hàng nhằm mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ và làm căn cứ để hỗ trợ khách hàng tốt nhất.