Thông báo

Học sinh lớp 7 mua 700 đôi tất tặng bạn

Học sinh lớp 7 mua 700 đôi tất tặng bạn

QUẢNG NINHGia Phú dùng hơn 3,5 triệu đồng tiền tiết kiệm để mua tất, tặng các bạn vùng biên giới trong những ngày rét đậm.