Quy chế hoạt động

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NHÂN TRÍ DŨNG

Số: 05/HTTT-QCCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 28  tháng 3 năm 2023

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG

[Bán khóa học trực tuyến trên Hoc365.vn (Tên miền phụ hoc365.com.vn và nhantridung.com)]

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

· Website Hoc365.vn (Tên miền phụ hoc365.com.vn và nhantridung.com) hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật (Sau đây gọi chung là  Website Hoc365.vn)

· Website Hoc365.vn  do Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo Nhân Trí Dũng (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Hoc365.vn ”) thực hiện hoạt động và vận hành.

· Sản phẩm giao dịch trên website Hoc365.vn là các khóa học trực tuyến, sách chuyên đề đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình học, đồng thời đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh hay cấm quảng cáo (sau đây gọi chung là "Sản phẩm").

· Khách hàng tham gia giao dịch trên Hoc365.vn là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên. Trường hợp dưới 15 tuổi và muốn tham gia học tập, sử dụng website Hoc365.vn phải được sự cho phép, hỗ trợ của Bố, Mẹ hoặc người giám hộ.

· Tất cả các thành viên khi tham gia giao dịch trên Hoc365.vn phải tự tìm hiểu về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của mình, đồng thời cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử Hoc365.vn (sau đây gọi là “Quy chế”) đang có hiệu lực vào thời điểm thực hiện giao dịch.​   

· Mọi hoạt động mua bán Sản phẩm trên Hoc365.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Người bán và Người mua. Trong mọi trường hợp, Người bán sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước khách hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản phẩm do Người bán cung cấp trên Hoc365.vn. Các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch sẽ căn cứ vào các bằng chứng và quy định của pháp luật hiện hành.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

· Tên miền chính Website Thương mại Điện tử bán hàng: ​Hoc365.vn   (Tên miền phụ hoc365.com.vn và nhantridung.com) do Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo Nhân Trí Dũng chủ quản vận hành và chịu trách nhiệm quản lí phát triển (Sau đây gọi tắt là Hoc365.vn)

· Định nghĩa chung:

Người Bán: là Hoc365.vn bao gồm: đăng tin giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, và hoặc khuyến mãi sản phẩm/dịch vụ.

Người Mua: là tổ chức, cá nhân (học viên/học sinh...) có nhu cầu học tập, tìm hiểu thông tin về sản phẩm/dịch vụ được đăng bán trên website Hoc365.vn . Người Mua bắt buộc đăng ký tài khoản để tham gia giao dịch mua bán.

o Đối tác: là các tổ chức hay cá nhân hợp tác với Hoc365.vn thông qua các hợp đồng hợp tác để xây dựng các sản phẩm của Hoc365.vn

o Thành viên: bao gồm cả Người Bán, Người Mua và Đối tác. 

Thành viên tham gia giao dịch trên Hoc365.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website.

Thành viên đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý Website Hoc365.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ của Hoc365.vn 

Khi đăng ký là thành viên của Hoc365.vn, thành viên hiểu rằng: Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng. Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đung cam kết đã công bố trên website.

Khuyến mãi: Theo từng thời điểm Hoc365.vn sẽ có thông báo cụ thể trên website.

· Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Hoc365.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế Hoc365.vn

III. CHÍNH SÁCH TƯ VẤN

Căn cứ theo nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác. Đồng thời, nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh, phụ huynh về việc tiếp nhận, tìm hiểu thông tin; được tư vấn đầy đủ về chương trình, dịch vụ tại Hoc365.vn. Khi khách hàng đăng ký/điền thông tin (họ tên/ số điện thoại/ email... và các thông tin liên hệ khác theo Điều khoản dịch vụ của Hoc365.vn) trên các kênh/website của Hoc365.vnHoc365.vn và phụ huynh, học sinh (sau đây gọi là khách hàng) đồng thỏa thuận các điều khoản dưới đây:

1. Gửi email, tin nhắn sms.

1.1: Hoc365.vn tiến hành gửi email/ tin nhắn dựa trên thông tin mà khách hàng đã cung cấp, phục vụ mục đích giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi do Hoc365.vn cung cấp dành cho khách hàng đó.

1.2: Hoc365.vn cam kết không gửi quá 3 tin nhắn quảng cáo tới 01 số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới 01 địa chỉ thư điện tử trong vòng 24h (Ngoại trừ các trường hợp đã có thỏa thuận từ trước với khách hàng).

1.3: Hoc365.vn chỉ gửi tin nhắn quảng cáo trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo.

2. Gọi điện tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu chương trình, dịch vụ.

2.1: Tư vấn viên Hoc365.vn tiến hành gọi điện tư vấn tới khách hàng trong khoảng thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày (Ngoại trừ các trường hợp đã có thỏa thuận từ trước với khách hàng).

2.2: "Thỏa thuận từ trước với khách hàng" được hiểu là việc khách hàng để lại thông tin cần tư vấn/ yêu cầu tư vấn trên các kênh của Hoc365.vn (Website, Fanpage, Hotline,...) hoặc tư vấn viên và khách hàng có thỏa thuận lịch gọi/ liên hệ ngoài khung giờ trên (đã được ghi âm hoặc lưu thông tin công khai từ trước).

2.3: Hoc365.vn tiến hành ghi âm lại cuộc gọi giữa tư vấn viên và khách hàng nhằm mục đích cải thiện chất lượng dịch vụ và làm căn cứ để hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

IV. QUY ĐỊNH VỀ TÀI KHOẢN

Để đảm bảo quyền lợi của Bạn tham gia Chương trình học tập trực tuyến tại Hoc365.vn, Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo Nhân Trí Dũng quy định một số nội quy về học tập và sử dụng tài khoản như sau:

1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Nội quy này quy định một số quy chế trong việc tham gia Chương trình học trực tuyến tại Hoc365.vn bao gồm: Sử dụng tài khoản, Thời gian học, Văn hóa ứng xử trong quá trình học tập. Nội quy này áp dụng đối với Bạn tham gia Chương trình học trực tuyến.

2. QUY ĐỊNH:

2.1: Quy định về độ tuổi sử dụng website Hoc365.vn

· Hoc365.vn  yêu cầu đối tượng được phép sử dụng tài khoản tại Hoc365.vn  cần đảm bảo trên 15 tuổi.

· Nếu Bạn dưới 15 tuổi và muốn sử dụng website Hoc365.vn, cần có sự cho phép của bố, mẹ hoặc người giám hộ.

2.2: Đăng ký tài khoản học tập

· Bn đăng ký tài khoản học tập qua địa chỉ:  https://hoc365.vn/dang-ky hoặc đăng nhập trực tiếp bằng Gmail.

· Bạn sử dụng tài khoản đã đăng ký, đăng nhập vào hệ thống và bắt đầu học tập.

· Để đảm bảo việc bảo mật thông tin, Bạn được yêu cầu xác minh tài khoản qua mã xác thực, được hệ thống gửi về Email của Bạn ngay sau khi đăng ký tài khoản thành công. Bạn không xác minh tài khoản sẽ không đăng ký được tài khoản học tập tại Hoc365.vn.

· Trong trường hợp quên mật khẩu, Bạn có thể chủ động lấy lại mật khẩu ở mục “Forgot Password” (“Quên mật khẩu”) tại: https://hoc365.vn/dang-nhap

· Bạn có thể lấy lại mật khẩu qua Email đã xác thực đã đăng ký tài khoản.

2.3: Bảo mật tài khoản

· Mỗi tài khoản học tập chỉ được truy cập vào Hoc365.vn trên 1 thiết bị (máy tính hoặc điện thoại) tại một thời điểm.

· Mỗi tài khoản học tập có thông tin cá nhân và khóa học mà Bạn đã đăng ký được hệ thống thiết lập đánh giá năng lực và ghi nhận kết quả học tập. Do đó, để đảm bảo sự tiến bộ và chất lượng học tập của Bạn, trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Hoc365.vn, Bạn cần có trách nhiệm với tài khoản học tập của mình trong mọi trường hợp:

Không tạo điều kiện và/hoặc cho phép bất kỳ người thứ ba ngoài Bạn sử dụng hoặc/và cùng sử dụng tài khoản học tập cho bất kỳ mục đích nào.

Không cung cấp, rao bán, chuyển nhượng, tiết lộ thông tin tài khoản, mật khẩu cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác khi không có sự cho phép trước văn bản bằng giấy tờ Hoc365.vn, ngoại trừ đại diện của Hoc365.vn khi cần phối hợp.

· Trong trường hợp phát hiện Tài khoản học tập có dấu hiệu được sử dụng bởi nhiều cá nhân, Hoc365.vn có quyền xử lý theo quy định của Hoc365.vn.

· Để tránh tình trạng lừa đảo, lợi dụng lòng tin, Bạn không nhận thông tin tư vấn từ các cá nhân, tổ chức nào khác không phải đại diện chính thức từ Hoc365.vn  , không rao bán tài khoản học tập đang sở hữu, không mua lại tài khoản của cá nhân khác trên các diễn đàn, mạng xã hội, hay bất kỳ hình thức trao đổi khác.

· Hoc365.vn có quyền không công nhận quyền sở hữu đối với các tài khoản không do Chương trình chính thức mà Hoc365.vn cung cấp; đồng thời có quyền yêu cầu cá nhân, tổ chức chấm dứt việc rao bán, tư vấn sai quy định. Nếu cá nhân, tổ chức tiếp tục vi phạm, Hoc365.vn sẽ xử lý theo quy định của pháp luật về vi phạm bản quyền.

2.4: Tranh chấp tài khoản/ vi phạm quy định bảo mật tài khoản

Trường hợp tranh chấp tài khoản/ nghi ngờ vi phạm quy định bảo mật tài khoản, Hoc365.vn có toàn quyền kiểm tra và xử lý theo quy định:

Trường hợp tranh chấp tài khoản:

· Bước 1: Khóa tài khoản học tập tạm thời trong vòng 30 ngày.

· Bước 2: Trong vòng 30 ngày, xác minh chủ tài khoản dựa vào chứng cứ sau: Thông tin cá nhân, số điện thoại đã xác thực khi đăng ký tài khoản, giấy tờ chứng minh việc nạp tiền và đăng ký khóa học thành công. Sau khi được xác minh, Bạn có thể tiếp tục học tập. Trường hợp tài khoản đã được Hoc365.vn hỗ trợ lấy lại sau lần tranh chấp đầu tiên, chủ tài khoản cần xác thực số điện thoại và email để tránh tình trạng mất tài khoản. Nếu tiếp tục xảy ra tranh chấp lần thứ 2, Hoc365.vn sẽ không hỗ trợ lấy lại tài khoản.

· Bước 3: Sau 30 ngày, nếu không xác minh được Bạn là chủ tài khoản, Hoc365.vn sẽ mở lại tài khoản. Tuy nhiên, Hoc365.vn sẽ không hỗ trợ lấy lại tài khoản.

Trường hợp vi phạm quy định bảo mật tài khoản:

· Bước 1: Khóa tài khoản học tập tạm thời trong vòng 10 ngày.

· Bước 2: Trong vòng 10 ngày, Hoc365.vn sẽ tiến hành thu thập các bằng chứng về việc vi phạm quy định bảo mật tài khoản và thông tin đến chủ tài khoản.

Trường hợp không phát hiện vi phạm, Hoc365.vn sẽ tiến hành mở lại tài khoản.

Trường hợp phát hiện vi phạm bảo mật thông tin tài khoản lần 1, Hoc365.vn sẽ khóa tài khoản cảnh cáo trong vòng 30 ngày.

Trường hợp phát hiện vi phạm bảo mật thông tin tài khoản lần 2, Hoc365.vn sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.

2.5: Vi phạm bản quyền

Hoc365.vn tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Hoc365.vn yêu cầu người sử dụng dịch vụ tại Hoc365.vn cũng như vậy. Mọi vi phạm bản quyền của Hoc365.vn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền sở hữu trí tuệ.

2.6: Văn hóa ứng xử

· Bạn cần giữ thái độ, cử chỉ văn minh, lành mạnh trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Hoc365.vn.

· Bạn cần tuân thủ theo hướng dẫn và hợp tác với đại diện Hoc365.vn trong các trường hợp hỗ trợ xử lý sự cố. Nếu Bạn có thái độ xúc phạm, không hợp tác với đại diện Hoc365.vn, Hoc365.vn có quyền từ chối yêu cầu hỗ trợ của Bạn.

2.7: Cam kết đã đọc, hiểu và đảm bảo thực hiện các điều khoản dịch vụ tại Hoc365.vn

· Bạn cam kết đã đọc, hiểu và đảm bảo thực hiện các điều khoản về chính sách và dịch vụ Hoc365.vn quy định.

· Trong trường hợp gặp các sự cố không mong muốn hoặc có vấn đề cần phản ánh, Bạn có thể liên hệ tới hotline 0963 989 828 để được hỗ trợ.

V. QUY TRÌNH GIAO DỊCH - QUY TRÌNH DÀNH CHO NGƯỜI MUA HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. Quy trình nạp tiền vào tài khoản: Theo hướng dẫn tại https://Hoc365.vn/huong-dan/huong-dan-nap-the.

2. Quy trình mua/sử dụng khóa học: Theo hướng dẫn tại https://Hoc365.vn/huong-dan/huong-dan-mua-khoa-hoc.

3. Cách theo dõi lịch sử nạp tiền và thanh toán hóa đơn: Theo hướng dẫn tại https://Hoc365.vn/huong-dan/huong-dan-dang-ky-tai-khoan-va-kich-hoat.

4. Quy trinh xác nhận: Ngay sau khi Hoc365.vn nhận được tiền trong tài khoản Công ty quản trị Website sẽ nhập vào hệ thống và khách hàng có thể sử dụng trên Hoc365.vn 

5. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng:

Bạn cam kết đã đọc, hiểu và đảm bảo thực hiện các điều khoản về chính sách và dịch vụ Hoc365.vn quy định.

6. Quy trình hoàn tiền

6.1: Đối với hình thức chuyển khoản qua ngân hàng

Sau khi Khách hàng hoàn tất chuyển khoản nếu quản trị website chưa nhập tiền vào tài khoản khách hàng nếu khách hàng muốn hủy giao dịch Hoc365.vn sẽ liên hệ xác nhận và hoàn lại 100% số tiền qua tài khoản ngân hàng của khách hàng trong 07 ngày làm việc.

6.2: Đối với hình thức thanh toán qua đối tác thứ ba hoặc rút tiền thừa trên tài khoản Hoc365.vn

Hoc365.vn  hoàn lại 80% tiền vào tài khoản ngân hàng của khách hàng trong 07 ngày làm việc, 20% là chi phí cho đối tác.

7. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm

Bước 1: Tiếp nhận khi có yêu cầu bảo hành/bảo trì sản phẩm

Nếu gặp khó khăn trong quá trình học về mặt kỹ thuật, khách hàng có thể liên hệ với bộ phận CSKH của Hoc365.vn thông qua các kênh:

· Hotline: 0963 989 828

· Email: hotro@hoc365.vn​  

· Các hình thức liên hệ trên website Hoc365.vn

Nếu gặp khó khăn trong quá trình học liên quan đến nội dung khóa học, khách hàng được đội ngũ trợ giảng hỗ trợ trực tiếp.

Chú ý: Bất kỳ khóa học nào được mua từ bên thứ 3 ngoài Hoc365.vn , Hoc365.vn  không có trách nhiệm hỗ trợ.

Bước 2 : Xem xét trường hợp tiếp nhận có phù hợp với nguyên tắc của chính sách bảo hành/bảo trì sản phẩm, sau khi yêu cầu được chấp nhận Hoc365.vn sẽ hoàn tiền vào tài khoản Thành viên của Quý khách.

8. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

⦿ Tự thỏa thuận       ⦿ Đưa ra cơ quan pháp luật           Hình thức khác 

Mô tả chi tiết về cơ chế, quy trình giải quyết tranh chấp. Lưu ý cần có quy trình cụ thể, đầu mối giải quyết tranh chấp, thời hạn xử lý.

8.1: Đối với Khách hàng:

Hoc365.vn tiếp nhận mọi khiếu nại, tranh chấp qua tất cả các hình thức liên hệ trên Website, Ban quản trị  sẽ trực tiếp xử lý khiếu nại, tranh chấp.

Trường hợp tranh chấp tài khoản:

· Bước 1: Khóa tài khoản học tập tạm thời trong vòng 30 ngày.

· Bước 2: Trong vòng 30 ngày, xác minh chủ tài khoản dựa vào chứng cứ sau: Thông tin cá nhân, số điện thoại đã xác thực khi đăng ký tài khoản, giấy tờ chứng minh việc nạp tiền và đăng ký khóa học thành công. Sau khi được xác minh, Bạn có thể tiếp tục học tập. Trường hợp tài khoản đã được Hoc365.vn  hỗ trợ lấy lại sau lần tranh chấp đầu tiên, chủ tài khoản cần xác thực số điện thoại và email để tránh tình trạng mất tài khoản. Nếu tiếp tục xảy ra tranh chấp lần thứ 2, Hoc365.vn  sẽ không hỗ trợ lấy lại tài khoản.

Trường hợp tranh chấp tài khoản:

· Bước 1: Khóa tài khoản học tập tạm thời trong vòng 30 ngày.

· Bước 2: Trong vòng 30 ngày, xác minh chủ tài khoản dựa vào chứng cứ sau: Thông tin cá nhân, số điện thoại đã xác thực khi đăng ký tài khoản, giấy tờ chứng minh việc nạp tiền và đăng ký khóa học thành công. Sau khi được xác minh, Bạn có thể tiếp tục học tập. Trường hợp tài khoản đã được Hoc365.vn  hỗ trợ lấy lại sau lần tranh chấp đầu tiên, chủ tài khoản cần xác thực số điện thoại và email để tránh tình trạng mất tài khoản. Nếu tiếp tục xảy ra tranh chấp lần thứ 2, Hoc365.vn  sẽ không hỗ trợ lấy lại tài khoản.

· Bước 3:  Sau 30 ngày, nếu không xác minh được ai là chủ tài khoản trong trường hợp tranh chấp tài khoản Hoc365.vn  sẽ tiến hành khóa vĩnh viễn.

Trường hợp vi phạm quy định bảo mật tài khoản:

· Bước 1: Khóa tài khoản học tập tạm thời trong vòng 10 ngày.

· Bước 2: Trong vòng 10 ngày, Hoc365.vn  sẽ tiến hành thu thập các bằng chứng về việc vi phạm quy định bảo mật tài khoản và thông tin đến chủ tài khoản.

Trường hợp không phát hiện vi phạm, Hoc365.vn sẽ tiến hành mở lại tài khoản.

Trường hợp phát hiện vi phạm bảo mật thông tin tài khoản lần 1, Hoc365.vn sẽ khóa tài khoản cảnh cáo trong vòng 30 ngày.

Trường hợp phát hiện vi phạm bảo mật thông tin tài khoản lần 2, Hoc365.vn sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.

8.2: Đối với đối tác:

Hoc365.vn có hợp đồng hợp tác với giáo viên, nên hai bên tự thỏa thuận và thống nhất với nhau thông qua Hợp đồng hợp tác này. Trường hợp không giải quyết được thì đưa ra cơ quan pháp luật theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.

8.3: Trường hợp khác: Bộ phận tiếp nhận/ xử lý tranh chấp nhận thông tin qua số điện thoại 0963 989 828​ hoặc email hotro@hoc365.vn và xử lý đối với từng trường hợp như sau:

· Đối với Khiếu nại của học viên đối với dịch vụ giảng dạy:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khiếu nại từ phía khách hàng.

Bước 2: Ngay khi tiếp nhận sẽ tiến hành kiểm tra và phân tích thông tin khiếu nại

Bước 3: Trong vòng 10 ngày Nhân viên CSKH tiến hành gọi điện trao đổi với khách hàng để làm rõ vấn đề khiếu nại.

Trường hợp thông tin khiếu nại không đúng: Nhân viên CSKH giải thích và hướng dẫn để khách hàng hiểu.

Trường hợp thông tin khiếu nại đúng: Nhân viên CSKH chuyển thông tin tới các bộ phận phụ trách để xác định vấn đề và phương pháp xử lý.

Bước 4: Nhân viên CSKH xác nhận thông tin xử lý khiếu nại ngay khi trao đổi xong với khách hàng qua email.

· Đối với Khiếu nại của giáo viên đối với dịch vụ của Hoc365.vn

Bước 1: Tiếp nhận thông tin khiếu nại từ phía giáo viên

Bước 2: Ngay khi tiếp nhận sẽ tiến hành kiểm tra và phân tích thông tin khiếu nại

Bước 3: Trong vòng 10 ngày Bộ phận hợp tác với giáo viên tiến hành gọi điện trao đổi với giáo viên để làm rõ vấn đề khiếu nại.

Trường hợp thông tin khiếu nại không đúng: Nhân viên CSKH giải thích và hướng dẫn để khách hàng hiểu.

Trường hợp thông tin khiếu nại đúng: Nhân viên CSKH chuyển thông tin tới các bộ phận phụ trách để xác định vấn đề và phương pháp xử lý.

Bước 4: Bộ phận hợp tác với giáo viên ngay sau khi trao đổi xong sẽ xác nhận thông tin xử lý khiếu nại với giáo viên qua email.

VI. QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

1. HÌNH THỨC THANH TOÁN

Cám ơn Quý khách đã đặt hàng tại chúng tôi. Quý khách nạp tiền vào tài khoản thành viên để thanh toán đơn hàng theo các hình thức sau:

1.1. Thanh toán trực tiếp tại văn phòng chúng tôi :

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NHÂN TRÍ DŨNG

Mã số thuế: 0107295934

Địa chỉ: Số 79, Lô N9A, Khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điện Thoại : 0243 999 6565                 Di Động: 0963 98 98 28

Email: hotro@hoc365.vn

1.2. Chuyển tiền qua tài khoản công ty

Số tài khoản: 2812999999

Ngân hàng MBbank - Chi nhánh Hai Bà Trưng - Phòng giao dịch Hoàng Mai

Chủ tài khoản: CT CP GD VA DT NHAN TRI DUNG

Nội dung: Nap tien tai khoan Email (hoặc Số điện thoại) - VD: Nap tien tai khoan thanhvien@gmail.com hoặc Nap tien tai khoan 0999666555

Các bước tiến hành như sau

 1.2.1: Dùng các ứng dụng của ngân hàng bạn sở hữu hoặc đến Ngân hàng thuận tiện với Bạn để chuyển tiền/chuyển khoản theo thông tin chi tiết ở trên.

1.2.2: Hoàn tất thông tin chuyển tiền bằng cách nhắn tin vào Số điện thoại hoặc zalo: 0963 989 828 hoặc Email: hotro@hoc365.vn

1.2.3: Kiểm tra tài khoản thành viên xem đã được cộng tiền chưa sau khi được Hoc365.vn xác nhận thành công

Lưu ý: 

Hoc365.vn sẽ chỉ gửi xác nhận sau khi tiền nạp được chuyển đến tài khoản của Hoc365.vn và sẽ không chịu trách nhiệm khi có sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc sai thông tin chuyển khoản. Nếu xảy ra sai sót, Quý khách vui lòng làm việc với ngân hàng để được xử lí. Trong một số tình huống cụ thể, Quý khách có thể nhờ phía Ngân hàng thực hiện chuyển khoản hoặc Ngân hàng thụ hưởng của Hoc365.vn  để kiểm tra đối chứng cần thiết. Ngay khi nhận được xác nhận từ Ngân hàng, Hoc365.vn  sẽ tiến hành thông báo lại Quý khách.

Với mỗi xác nhận chuyển tiền bị lỗi không về tài khoản Hoc365.vnHoc365.vn xử lý trong vòng 3 ngày kể từ ngày Quý khách hoàn thành xác nhận chuyển tiền. Trong thời hạn 3 ngày, nếu Hoc365.vn không nhận được số tiền Quý khách đã xác nhận, hệ thống sẽ hủy xác nhận đó và hủy số tiền Quý khách đã xác nhận.

Số điện thoại hoặc Email Quý khách sử dụng để xác nhận chuyển tiền, nếu bị hệ thống hủy xác nhận 3 lần liên tục, tài khoản Thành viên liên quan đến số điện thoại hoặc Email đó sẽ bị tạm khóa cho đến khi vấn đề được giải quyết.

1.3. Thanh toán qua tài khoản (Ví Ngân Lượng, ATM/ visa/ master,...)

Quý khách có thể nạp tiền trực tiếp vào tài khoản Thành viên theo các hình thức qua nganluong.vn được tích hợp tại Website hoc365.vn. Ngay sau khi thanh toán thành công qua cổng tích hợp số tiền sẽ được cộng vào tài khoản Thành viên của Quý khách.

2. QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

2.1. Các định nghĩa chính:

· Ngày mở khóa học:Ngày khóa học xuất hiện trên hệ thống, Bạn có thể truy cập và học các bài giảng, học liệu miễn phí, chưa được đăng ký khóa học.

· Ngày bắt đầu đăng ký:Ngày đầu tiên Bạn được đăng ký khóa học, Ngày Bạn bắt đầu được học theo lộ trình xuất bản khóa học cũng là ngày Bạn bắt đầu được nâng cấp, chuyển đổi khóa học.

· Ngày kết thúc đăng ký:Ngày cuối cùng Bạn đăng ký trọn gói khóa học. Không gia hạn hay bảo lưu khóa học.

· Ngày bế giảng:Ngày cuối cùng Bạn được học khóa học. Đối với khóa học ngắn hạn, thời gian học được quy định ở từng khóa học.

2.2. Quy định sử dụng tiền trong tài khoản

· Tiền trong tài khoản thanh viên được sử dụng để đăng ký các sản phẩm tại Hoc365.vn  vô thời hạn.

· Không chuyển tiền giữa các tài khoản học tập tại Hoc365.vn .

2.3. Chính sách chuyển đổi, nâng cấp khóa học

2.3.1. Các nguyên tắc chung

· Mỗi chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) được chuyển đổi duy nhất 01 lần.

· Số tiền còn thừa do chuyển đổi có giá trị thấp hơn sẽ không được hoàn vào tài khoản của học sinh. Số tiền này được gọi là phí chênh lệch hay phí khác.

· Học phí của chuyên đề/ khóa học/ combo đăng ký mới là học phí niêm yết tại thời điểm chuyển đổi.

· Số tiền trong tài khoản của học sinh phải đủ để đăng ký chuyên đề/ khóa học/ combo mới.

· Bạn sẽ được hưởng  ưu đãi tại thời điểm chuyển đổi và nâng cấp.

· Thời gian chuyển đổi được tính từ khi đăng ký chuyên đề/ khóa học.

· Chỉ nâng cấp/ chuyển đổi đối với sản phẩm được kinh doanh tại thời điểm nâng cấp/chuyển đổi.

· Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc chuyển đổi, Hoc365.vn  sẽ làm việc trực tiếp với học sinh để giải quyết và quyết định của Hoc365.vn  là kết quả cuối cùng.

· Không áp dụng chuyển đổi/nâng cấp đối với các khoá học miễn phí ngắn hạn và dài hạn.

· Đối với trường hợp đăng ký nhầm khóa học, Hoc365.vn  dành thời gian tối đa 48h kể từ khi giao dịch thành công, để học sinh chuyển đổi sang các khóa học phù hợp.

2.3.2. Các trường hợp chuyển đổi

Chuyển đổi là trường hợp chuyển ngang chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) sang chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học cùng cấp.

Nguyên tắc chung:

· Phí chuyển đổi:

Miễn phí nếu thời gian chuyển đổi dưới 10 ngày.

Phí 100.000đ nếu thời gian chuyển đổi trên 10 ngày.

· Điều kiện chuyển đổi:

Thời gian chuyển đổi phải nhỏ hơn hoặc bằng 1/3 thời gian tính từ thời điểm đăng ký đến thời điểm bế giảng.

Học chưa quá 20% số bài giảng của khóa học.

· Giá chênh lệch:

Giá chênh lệch = Giá niêm yết của khóa học muốn chuyển tại thời điểm chuyển đổi trừ đi giá niêm yết tại thời điểm mua.

2.3.3. Các trường hợp nâng cấp

Nâng cấp là trường hợp chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) sau chuyển đổi tăng lên cấp cao hơn so với chuyên đề/khóa học/nhóm khóa học (combo) gốc.

Nguyên tắc chung

· Điều kiện nâng cấp:

Không giới hạn thời gian nâng cấp

Khóa học muốn nâng cấp đến phải chứa 1 phần khóa học đã đăng ký

· Giá chênh lệch:

Giá chênh lệch = Giá niêm yết của các khóa thành phần còn lại * x%

x% = Giá bán khóa đích / Tổng giá niêm yết các khóa thành phần của khóa đích

2.4. Quy định hoàn trả học phí

Hoàn tiền là trường hợp sau khi nạp tiền vào tài khoản, Bạn đăng ký học nhưng vẫn còn thừa tiền trong tài khoản , mong muốn hoàn lại tiền. Để được hoàn tiền, tài khoản phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây:

 2.4.1  Đối với hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.

Sau khi Khách hàng hoàn tất chuyển khoản nếu quản trị website chưa nhập tiền vào tài khoản khách hàng nếu khách hàng muốn hủy giao dịch Hoc365.vn  sẽ liên hệ xác nhận và hoàn lại 100% số tiền qua tài khoản ngân hàng của khách hàng trong 07 ngày làm việc.

 2.4.2  Đối với hình thức thanh toán qua đối tác thứ ba hoặc rút tiền thừa trên tài khoản Hoc365.vn

Hoc365.vn  hoàn lại 80% tiền vào tài khoản ngân hàng của khách hàng trong 07 ngày làm việc, 20% là chi phí cho đối tác.

· Để yêu cầu hoàn lại tiền, Quý khách vui lòng  liên hệ bằng các hình thức liên hệ trên Website Hoc365.vn. Xin lưu ý rằng, nếu Hoc365.vn phát hiện Quý khách đang lợi dụng chính sách hoàn trả của chúng tôi, chúng tôi có quyền hạn chế hoặc khóa  tài khoản của Quý khách; từ chối hoặc hạn chế bất kỳ hay tất cả các quyền sử dụng trong hiện tại và  tương lai của Quý khách tại Hoc365.vn, mà không cần bất kỳ trách nhiệm pháp lý.

· Các trường hợp khác, Hoc365.vn không chấp nhận việc hoàn trả học phí.

2.5. Quy định hủy khóa học đã đăng ký

· Trong trường hợp Quý khách hàng đã mua hàng và thanh toán trực tuyến thành công nhưng trả lại sản phẩm, Chúng tôi sẽ hoàn tiền vào tài khoản Thành Viên dùng để thanh toán: thời gian nhận được tiền hoàn từ 2 - 5 ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận được đề nghị của khách hàng.

2.6. Chính sách miễn giảm học phí

2.6.1 Chính sách dành cho đối tượng hộ nghèo khi mua khóa học tại Hoc365.vn 

· Đối tượng: Học sinh thuộc hộ nghèo được coi là đối tượng đặc biệt khi mua khóa học tại Hoc365.vn 

· Hồ sơ cần chuẩn bị để được hưởng chính sách dành cho đối tượng hộ nghèo:

· Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn: giấy chứng nhận hộ nghèo có công chứng trong thời hạn 6 tháng hoặc giấy xác nhận hộ nghèo có dấu của của UBND phường/xã nơi cư trú. Chủ hộ nghèo phải là cha/mẹ hoặc người giám hộ của học sinh.

· Bản sao sổ hộ khẩu (công chứng).

· Bản sao CMT hoặc thẻ căn cước của học sinh (công chứng).

· Bản sao CMT hoặc thẻ căn cước của cha/mẹ/người giám hộ (công chứng).

· Chính sách áp dụng: Học sinh thuộc diện hộ nghèo đã được Hoc365.vn kiểm định và thông báo sẽ được hưởng những ưu đãi sau:

· Giảm 100% học phí khi mua các khóa học (theo giá niêm yết).

· Số tiền giảm tối đa: 3.000.000đ/năm học.

· Không giới hạn số khóa học và thời gian đăng ký.

2.6.2 Chính sách ưu đãi học phí cho anh chị em khi đăng ký học tại Hoc365.vn  

· Đối tượng và điều kiện áp dụng: Áp dụng cho khách hàng là anh chị em ruột của khách hàng đã đăng ký khóa học tại Hoc365.vn

· Hồ sơ cần chuẩn bị để được hưởng ưu đãi đặc biệt:

· Bản sao sổ hộ khẩu (công chứng).

· Bản sao CMT hoặc thẻ căn cước của anh, chị, em ruột (công chứng).

· Ưu đãi cho anh chị em ruột: Học sinh là anh chị em ruột đã được Hoc365.vn kiểm định sẽ được hưởng những ưu đãi sau

· Giảm 50% học phí khi mua tất cả các khóa học tại Hoc365.vn  (theo giá niêm yết).

· Không hoàn lại tiền các khóa học đã đăng ký trước thời điểm hồ sơ được phê duyệt.

· Áp dụng ưu đãi giảm học phí cho tất cả tài khoản anh, chị, em ruột.

· Không áp dụng đồng thời với tất cả ưu đãi khác của Hoc365.vn  

· Không giới hạn số khóa học và thời gian đăng ký.

· Áp dụng đăng ký khóa học liên năm, liên khối và liên khóa.

2.6.3 Quy trình tiếp nhận và quy định học

· Quy trình tiếp nhận và xử lí yêu cầu:

Học sinh chuẩn bị các giấy tờ kể trên và gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Giáo Dục & Đào tạo Nhân Trí Dũng

Địa chỉ: Số 79, Lô N9A, Khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ các giấy tờ kể trên, Hoc365.vn sẽ thông báo kết quả miễn giảm học phí cho học sinh.

Học sinh tiến hành thanh toán số tiền còn lại và thông báo qua các hình thức liên hệ trên Website hoc365.vn để kích hoạt khóa học.

· Quy định học

Nếu phát hiện tài khoản được sử dụng để học chung hoặc dùng để kinh doanh, Hoc365.vn sẽ thu hồi lại khóa học được miễn giảm học phí, số tiền đã dùng để đăng ký khóa học sẽ không được hoàn vào tài khoản Hoc365.vn.

VII. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

· Đ đảm bảo an toàn giao dịch, BQT website sẽ yêu cầu các thành viên tham gia website Hoc365.vn cần thực hiện các bước hướng dẫn về đăng ký/đăng nhập và mua khoa học. Trường hợp xảy ra lỗi hệ thống, đề nghị các thành viên tham gia gọi điện trực tiếp để kịp thời xử lý và khắc phục.

· Hệ thống thanh toán trên website Hoc365.vn được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của Hoc365.vn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của đối tác cổng thanh toán.

· Thông tin giao dịch sẽ được bảo vệ một cách an toàn theo tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL. Ngoài ra, Hoc365.vn còn sử dụng các phần mềm và thuật toán khác để đảm bảo an toàn cho các thông tin thanh toán của khách hàng.

· Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm tên, địa chỉ công ty và cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Công ty : CỔ PHẦN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NHÂN TRÍ DŨNG

Điện thoại: 0243 999 6565  Di Động: 0963 989 828

Trụ sở: Số 79, Lô N9A, Khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

· Cam kết sử dụng thông tin đúng mục đích đã thông báo .Mọi khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo liên hệ : Điện thoại 0243 999 6565 hoặc email ​hotro@hoc365.vn

VIII. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI TIÊU DÙNG

Mục đích và phạm vi thu thập

· Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website https://hoc365.vn bao gồm: Thông tin cá nhân (họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập), thông tin liên lạc (email, số điện thoại), thông tin thanh toán (thông tin chuyển khoản) và các thông tin cá nhân tự động được tạo ra khi bạn sử dụng website như thông tin IP, cookies... Đây là các thông tin Hoc365.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản để Hoc365.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ, hỗ trợ tốt hơn và đảm bảo quyền lợi cho các thành viên.
· Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng nhập, mật khẩu và email của mình. Ngoài ra thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Hoc365.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp
.

Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:
· Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên.
· Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Công ty cổ phần Giáo dục & Đào tạo Nhân Trí Dũng.
· Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên
· Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt. Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Hoc365.vn.
· Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty cổ phần Giáo dục & Đào tạo Nhân Trí Dũng có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Thời gian lưu giữ thông tin

· Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực thiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật và lưu trữ trong thời gian Hoc365.vn còn hoạt động.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin 

Thành viên đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm:
· Ban Quản Trị hệ thống website Hoc365.vn.
· Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật).
· Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Thành viên (nếu có).

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

· Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NHÂN TRÍ DŨNG.
· Địa chỉ: Số 79, Lô N9A, Khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
· Email: nhantridung.com@gmail.com
· Điện Thoại: 0243 999 6565

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

· Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Hoc365.vn thực hiện việc này.

Chú ý: Khi cập nhật thông tin cá nhân, Hoc365.vn có thể yêu cầu học sinh/khách hàng xác minh danh tính của mình trước khi Hoc365.vn xử lý yêu cầu của Bạn. Hoc365.vn có thể từ chối các yêu cầu lặp lại nhiều lần một cách bất hợp lý, đòi hỏi các nỗ lực không tương xứng về kỹ thuật, gây rủi ro đến sự riêng tư của người khác hoặc quá phi thực tế (ví dụ: thay đổi thông tin Số điện thoại quá 3 lần/ ngày).
· Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website Hoc365.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Hoc365.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
· Email: hotro@hoc365.vn

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

· Cam kết sử dụng thông tin đúng mục đích đã thông báo và cơ chế tiếp nhận giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông .

· Thông tin cá nhân của thành viên trên Hoc365.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Hoc365.vn. Việc thu nhập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật quy định khác.
· Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
· Trong trường hợp máy chủ lưu lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Hoc365.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
· Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Hoc365.vn.
· Ban quản lý Hoc365.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/ mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số căn cước công dân, điện thoại, số tài khoản, ..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Hoc365.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

An ninh thông tin

· Hoc365.vn nỗ lực bảo vệ Hoc365.vn và khách hàng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin Hoc365.vn nắm giữ, cụ thể:

Hoc365.vn thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.

Hoc365.vn chỉ cho phép nhân viên và người đại diện của Hoc365.vn truy cập thông tin cá nhân vì họ là những người cần biết thông tin này để xử lý các thông tin đó cho Hoc365.vn và họ phải chịu sự chi phối của nghĩa vụ bảo mật nghiêm ngặt trong hợp đồng và có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng nếu họ không tuân theo các nghĩa vụ đó.

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

· Mọi khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo liên hệ đến ban quản trị của website Hoc365.vn bằng cách đến địa chỉ công ty hoặc qua email: hotro@hoc365.vn hoặc số điện thoại: 0243 999 6565
· Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

IX. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU - QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐĂNG THÔNG TIN

· Hoc365.vn không cho phép đăng các thông tin liên quan đến sex, chính trị, tôn giáo; các thông tin vi phạm pháp luật, thuần phong, mỹ tục nói chung, các thông tin quảng cáo, rao vặt. Nếu có tồn tại bất kỳ thông tin nào như vậy trên website tại phần trao đổi bài của mỗi khóa học, bài giảng.​ Ban quản trị website sẽ sàng lọc và loại bỏ, xóa khỏi hệ thống các thông tin như vậy mà không cần thông báo trước.

· Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website Hoc365.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

· Thành viên không sử dụng dịch vụ của Website Hoc365.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website Hoc365.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

· Quy định về kiểm soát thông tin: 

Hoc365.vn thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình kể cả biện pháp an ninh vật chất nhằm bảo vệ chống truy cập trái phép vào hệ thống.

Đối với Hoc365.vn : Website chỉ cho phép đăng các thông tin về khóa học, thông tin về sách và thông tin về dịch vụ liên quan đến Hoc365.vn , không cho phép đăng những nội dung khác không liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Hoc365.vn .

Đối với khách hàng: 

Các nội dung bình luận/hỏi đáp/trao đổi của học sinh ở phần trao đổi bài: Khi học sinh hỏi sẽ được kết nối vào trang quản trị của hỗ trợ viên. 

Hỗ trợ viên sẽ kiểm soát ngôn từ, hành vi bị cấm. Có hai trường hợp, một là vi phạm bị xóa cùng với nhắc nhở, hai là với ngôn ngữ bình thường thì sẽ được hỗ trợ viên trả lời.

· Quy định liên quan đến ngôn ngữ, các hành vi bị cấm: Hoc365.vn quy định về Văn hóa ứng xử được đăng công khai trên website Hoc365.vn  , tại mục Chính sách và điều khoản. Theo đó, học sinh/khách hàng:

Cần tuân thủ theo hướng dẫn và hợp tác với đại diện Hoc365.vn  trong các trường hợp hỗ trợ xử lý sự cố. Nếu học sinh có thái độ xúc phạm, không hợp tác với đại diện Hoc365.vn , Hoc365.vn  có quyền từ chối yêu cầu hỗ trợ của học sinh đó.

Mô tả chi tiết về cơ chế kiểm soát thông tin trên website/ứng dụng. 

· Kiểm soát tự động: Đối với các từ khóa không phù hợp với thuần phong mỹ tục, website có các kiểm soát tự động cảnh báo tới nhân viên hỗ trợ.

Nhân viên hỗ trợ kiểm tra và không cho hiển thị trên website. 

· Cơ chế kiểm soát tự động: 

Hoc365.vn xây dựng một kho từ ngữ không được phép sử dụng liên quan đến sex, chính trị, tôn giáo; các thông tin vi phạm pháp luật, thuần phong, mỹ tục…

Khi xuất hiện các từ ngữ này trên website, hệ thống sẽ tự động báo về cho nhân viên CSKH.

Nhân viên CSKH tiến hành kiểm tra và gọi điện trao đổi để khách hàng hiểu và tự điều chỉnh sửa từ ngữ phù hợp.

Nhân viên CSKH tiến hành xóa những nội dung vi phạm, không phù hợp với chính sách. 

· Kiểm duyệt thủ công: Trong quá trình vận hành, hoạt động website như phần hỏi đáp, trao đổi bài, nhân viên hỗ trợ sẽ kiểm duyệt nội dung với tần suất liên tục từ 8h-23h hàng ngày.

Khi phát hiện các từ ngữ này trên website, nhân viên CSKH tiến hành gọi điện trao đổi để khách hàng hiểu và tự điều chỉnh sửa từ ngữ phù hợp.

Nhân viên CSKH tiến hành xóa những nội dung vi phạm, không phù hợp với chính sách.  

· Chế tài xử lý đối với tin đăng vi phạm: 

Đối với các trường hợp đăng tin vi phạm đã nhiều lần nhắc nhở, cảnh báo mà không thay đổi hành vi. Hoc365.vn sẽ thực hiện việc Khóa tài khoản trên website Hoc365.vn như sau:

Bước 1: Khóa tài khoản học tập tạm thời trong vòng 30 ngày.

Bước 2: Trong vòng 30 ngày, xác minh chủ tài khoản dựa vào chứng cứ sau: Thông tin cá nhân, số điện thoại đã xác thực khi đăng ký tài khoản, giấy tờ chứng minh việc nạp tiền và đăng ký khóa học thành công. 

Bước 3: Sau khi được xác minh tài khoản, trao đổi trực tiếp với chủ tài khoản:

Nếu chủ tài khoản cam kết không vi phạm đăng tin thì Hoc365.vn sẽ mở lại tài khoản.

Nếu chủ tài khoản không có ý định/thái độ thay đổi hành vi thì Hoc365.vn sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.

Đối với việc đăng sản phẩm: Hoc365.vn sản xuất video bài giảng, kiểm duyệt nội dung và chất lượng khóa học/bài giảng trước khi  đăng lên website. 

X. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

· Hoc365.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Hoc365.vnHoc365.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Người Mua hàng. Đối với Hoc365.vn sẽ xử lí kĩ thuật chậm nhất trong 12h khi phát sinh lỗi. Đối với học sinh tham gia học sẽ có nhân viên kỹ thuật hỗ trợ.

· Ban quản lý Hoc365.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý, chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Hoc365.vn 

XI. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN LÝ WEBSITE HOC365.VN

1. Quyền của Ban quản lý website Hoc365.vn 

· Lưu giữ thông tin đăng ký của các thành viên khi tham gia giao dịch và thường xuyên cập nhật để thay đổi hoặc bổ sung có liên quan.

· Duy trì hoạt động ổn định của website Hoc365.vn và có biện pháp, phương án phòng ngừa cho các sự cố có thể xảy ra. Với các nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng… thì Hoc365.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

· Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Hoc365.vn không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

· Chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Hoc365.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên website Hoc365.vn

· Hoc365.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Website  theo các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Website Hoc365.vn” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Hoc365.vn  . Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

2. Trách nhiệm của Ban quản lý website Hoc365.vn

· Đăng ký website Hoc365.vn với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

· Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Người bán và Người mua khi tham gia giao dịch trên Hoc365.vn

· Ban hành các cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thành viên trên Hoc365.vn được thực hiện đầy đủ, chính xác.

· Tích cực hỗ trợ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

· Ban quản lý website Hoc365.vn có​ trách nhiệm hướng dẫn các thành viên thực hiện quá trình mua bán trên website đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.

· Ban quản lý website Hoc365.vn có​ trách nhiệm xây dựng và thực hiện cơ chế để đảm bảo việc đăng tải các thông tin trên website Hoc365.vn   được thực hiện một cách chính xác. 

· Ban quản lý website  Hoc365.vn có​ trách nhiệm không đăng tải những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại Thông tư 47/2014/TT-BCT.

· Ban quản lý website  Hoc365.vn có​ trách nhiệm với Giáo viên hợp tác xây dựng và phổ biến khóa học trong việc:

Chủ trì trong việc sử dụng tối đa các công nghệ phù hợp để hỗ trợ việc chuyển tải kiến thức trong từng bài giảng một cách tốt nhất, phối hợp và tham gia góp ý với giáo viên xây dựng kịch bản chi tiết cho từng chuyên đề, bài giảng ở khía cạnh chuyên môn.

Chủ trì các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm tổng hợp các phản hồi về từng bài giảng một cách nhanh nhất để cùng giáo viên điều chỉnh cho phù hợp.

Chịu trách nhiệm ghi hình, đóng gói, xuất bản bài giảng đối với các bài giảng hợp tác xây dựng.

Giữ gìn hình ảnh, thương hiệu, không có những hành động, lời lẽ có tiềm ẩn rủi ro có thể gây phương hại trực tiếp hoặc gián tiếp cho lợi ích hợp tác chung.

· Ban quản lý website Hoc365.vn có trách nhiệm cung cấp đúng sản phẩm sách mà khách hàng đã lựa chọn, có trách nhiệm tư vấn đầy đủ giá, nội dung… và các yêu cầu khác của khách hàng.

· Ban quản lý website Hoc365.vn có trách nhiệm bán sách đúng chất lượng, sách theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật. 

·  Ban quản lý website  Hoc365.vn và Giáo viên hợp tác xây dựng và phổ biến khóa học có trách nhiệm với người học trong việc:

Xây dựng đề cương khóa học, cấu trúc chương trình học và kịch bản phù hợp cho từng chuyên đề, đảm bảo người học tiếp thu bài giảng tốt nhất.

Xem xét, thống nhất và điều chỉnh kịp thời nội dung giảng dạy dựa trên phản hồi của người học... và sự thay đổi nội dung chương trình học tương ứng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Bảo vệ khách hàng của mình không bị truy cập trái phép, sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hoại thông tin.

XII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THAM GIA WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ BÁN HÀNG TRÊN HOC365.VN

1. Quyền và nghĩa vụ với giáo viên​ 

a. Quyền của giáo viên:

· Giáo viên có quyền kiểm tra doanh thu khóa học trong quá trình triển khai, đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong việc đối soát doanh thu giữa Hoc365.vn  và giáo viên.

· Giáo viên có quyền sử dụng tài liệu do bản thân thiết kế, soạn thảo trong quá trình hợp tác với Hoc365.vn  mà vẫn đảm bảo việc bảo mật thông tin trong quá trình hợp tác.

· Giáo viên được bồi dưỡng các kỹ năng dạy học trực tuyến; kỹ năng sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin phục vụ cho giảng dạy trực tuyến bằng hình thức hội thảo.

· Giáo viên có quyền yêu cầu cung cấp các trang thiết bị , cơ sở vật chất cần thiết phục vụ trong quá trình giảng dạy.

b. Nghĩa vụ của giáo viên

· Chủ trì xây dựng đề cương khóa học, cấu trúc chương trình học và kịch bản phù hợp cho từng chuyên đề, đảm bảo học sinh tiếp thu bài giảng tốt nhất với sự tham gia phối hợp, góp ý của Hoc365.vn.

· Giảng bài để ghi hình các bài giảng hoặc cung cấp các bài giảng giáo viên tự ghi hình theo đề cương khóa học, cấu trúc chương trình học, cam kết thời gian theo lịch ghi hình đã thống nhất với Hoc365.vn. Ngoài ra giáo viên cần phải tham gia vào quá trình phân cảnh ghi hình và hậu kỳ để tạo ra một bài giảng chất lượng tối đa.

· Giáo viên có trách nhiệm kiểm tra lại nội dung và hình thức của các bài giảng trước khi Hoc365.vn chính thức phổ biến, cung cấp cho khách hàng. 

· Xem xét, thống nhất và điều chỉnh kịp thời nội dung giảng dạy dựa trên phản hồi của Hoc365.vn và sự thay đổi nội dung chương trình học tương ứng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

· Giảng viên phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy chế, quy định về dạy học qua mạng.

· Phối hợp trong các hoạt động quảng bá thông tin liên quan đến khóa học trên các phương tiện truyền thông để thu hút Khách hàng.Và phối hợp trong việc cung cấp thông tin về hồ sơ cá nhân, quá trình công tác và hình ảnh của cá nhân để Hoc365.vn sử dụng vào việc truyền thông chất lượng, uy tín của dịch vụ cung cấp cho Khách hàng.   

2. Quyền và nghĩa vụ của học sinh

a. Quyền của học sinh :

· Người học được cung cấp đầy đủ video giảng dạy, tài liệu học tập, được giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến khóa học.

· Mỗi thành viên có quyền bổ sung các thông tin khác trong hồ sơ cá nhân như: hình đại diện, thông tin...

· Được đóng góp ý kiến, kiến nghị và khiếu nại với Hoc365.vn về công tác đào tạo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học.

· Được đóng góp ý kiến, kiến nghị và khiếu nại với Hoc365.vn về công tác đào tạo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người học.

b. Nghĩa vụ của học sinh:

· Chủ động xây dựng kế hoạch học tập để hoàn thành khóa học của mình.

· Không được sao chép tài liệu học tập hoặc chia sẻ tài liệu tham khảo trừ khi việc sao chép là tình cờ hoặc cần thiết cho mục đích hoàn thành khóa học có liên quan.

· Người học phải bảo mật thông tin cá nhân và tự bảo vệ tài khoản của mình, chịu trách nhiệm về các thông tin đưa lên hệ thống và phải chịu trách nhiệm về việc để người khác sử dụng tài khoản của mình sai mục đích, không đúng với quy định.

· Có trách nhiệm tìm hiểu và cập nhật các quy định, chính sách liên quan tới khóa học mà mình đăng kí tại Hoc365.vn

· Sử dụng ngôn từ phù hợp trong quá trình học tại Hoc365.vn

XIII. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

· Quy chế này có hiệu lực áp dụng từ ngày 28/03/2023, ngay khi được đăng tải trên website Hoc365.vn cho mọi thành viên, cá nhân và tổ chức tham gia.​

· Hoc365.vn  có quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy chế này để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và hoạt động của Website bán hàng. Khi đó, BQT sẽ thông báo công khai nội dung thay đổi trên website. Quy chế sửa đổi sẽ có hiệu lực sau 05 (năm) ngày, kể từ khi thông báo về việc sửa đổi được đăng tải.

· Các thành viên tham gia giao dịch trên website Hoc365.vn có​ trách nhiệm tuân theo các nội dung của Quy chế hiện hành.

Địa chỉ liên lạc chính thức của Hoc365.vn

Tên miền chinh thức: Hoc365.vn   

Tên miền phụ: hoc365.com.vn  và nhantridung.com

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NHÂN TRÍ DŨNG

Trụ sở: Số 79, Lô N9A, Khu tái định cư X2A, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243 999 6565       Di động: 0963 989 828

Email: nhantridung.com@gmail.com

 

      

  ĐẠI ĐIỆN CÔNG TY

 

 

Ký và đóng dấu